55 > Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster. 45 - 54 Svær, saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser. 35 - 44 Middel, dagblade og tidsskrifter. 25 - 34 Let for øvede læsere, ugebladslitteratur og let skønlitteratur for...

læs mere