Vælg en side

Gangstertest: Den nemme usability-test

Hvad er en gangstertest?

En gangstertest er en form for guerillatest, der anvendes til at teste usability og brugervenlighed på en hjemmeside. Formålet med en gangstertest er at identificere eventuelle problemer med usability og brugervenlighed på en hjemmeside ved at undersøge, hvordan en gruppe af frivillige reagerer på det.

Gangstertesten adskiller sig fra andre former for usability-testing ved, at den er nem at gennemføre og ikke kræver avanceret udstyr eller software. Det gør den ideel til at teste usability og brugervenlighed i en tidlig fase af designprocessen, f.eks. i forbindelse med prototyping.

Hvorfor hedder det en “gangster” test?

Jeg har ikke været i stand til at finde en troværdig kilde på, helt præcis hvor navnet kommer fra. En af forklaringerne er, at navnet “gangstertest” stammer fra tankegangen om, at testpersonen skal navigere rundt på hjemmesiden uden at have nogen forudgående viden eller erfaring med siden, ligesom man skulle gøre, hvis man pludselig blev bortført og smidt i bagagerummet i en bil. Dette skulle således forestille en situation, hvor testpersonen er blevet “bortført af gangstere”.

En anden teori er, at navnet stammer fra en sammenligning med en “gangster”, der har dårlige hensigter og forsøger at finde huller og svagheder i en hjemmeside eller et produkt. Testpersonen skal på denne måde agere som en “gangster” og prøve at finde problemer og udfordringer på hjemmesiden, for at identificere eventuelle mangler i usability og brugervenlighed.

Der findes ikke en officiel forklaring på, hvorfor denne form for test kaldes for en “gangstertest”. Navnet er sandsynligvis opstået fra mund til mund, og det kan derfor være svært at spore navnets oprindelse tilbage.

Hvordan laver man en gangstertest?

For at gennemføre en gangstertest, skal du først finde en gruppe frivillige testpersoner, som kan repræsentere dine målgrupper. Det er vigtigt, at testpersonerne ikke har nogen forudgående erfaring med hjemmesiden eller det produkt, der skal testes, da det giver de mest reelle resultater.

Når du har fundet din gruppe af testpersoner, skal du udarbejde en liste med opgaver, som testpersonerne skal udføre på hjemmesiden. Opgaverne bør være relevante for hjemmesidens formål og målgruppe, og de bør tænkes ind i en sammenhæng, så testpersonerne kan få en forståelse af, hvad hjemmesiden går ud på.

Det kan f.eks. være opgaver som at finde en bestemt vare eller service på hjemmesiden, at bestille noget online, at tilmelde sig et nyhedsbrev, eller at kontakte hjemmesiden via et kontaktformular.

Undervejs i testen skal en observatør notere sig, hvilke problemer og udfordringer testpersonerne støder på. Det kan f.eks. være, at testpersonerne har svært ved at finde rundt på hjemmesiden, at de ikke forstår et bestemt sprogbrug, eller at de ikke kan finde de oplysninger, de søger.

Når testpersonerne har udført alle opgaverne, kan du analysere observationerne for at identificere eventuelle problemer med usability og brugervenlighed. Du kan f.eks. se på, hvor lang tid det tager testpersonerne at udføre opgaverne, om de støder på problemer undervejs, og hvordan de reagerer på de problemer, de støder på.

Resultaterne af en gangstertest kan give dig indsigt i, hvilke områder af hjemmesiden, der fungerer godt, og hvilke områder der trænger til forbedring. Det kan f.eks. være, at du opdager, at testpersonerne har svært ved at finde rundt på hjemmesiden, eller at de ikke forstår et bestemt sprogbrug.

Baseret på resultaterne af gangstertesten kan du derefter foretage justeringer og forbedringer af hjemmesiden, så den bliver nemmere at bruge og mere brugervenlig. Det kan f.eks. være ved at tilføje tydeligere navigationslinjer, ændre sprogbrugen, eller tilføje mere relevante oplysninger.

Fordele ved en gangstertest

En gangstertest har en række fordele i forhold til andre former for usability-testing:

 • Nem at gennemføre: Gangstertesten kræver ikke avanceret udstyr eller software, og den kan derfor nemt gennemføres uanset, hvor du befinder dig.
 • Hurtig: Gangstertesten er relativt hurtig at gennemføre, da den ikke kræver forberedelse af avanceret udstyr eller software. Det gør den ideel til at teste usability i en tidlig fase af designprocessen.
 • Billig: Gangstertesten kræver ikke store investeringer i udstyr eller software, hvilket gør den billigere end andre former for usability-testing.
 • Giver reelle resultater: Gangstertesten giver reelle resultater, da testpersonerne ikke har nogen forudgående erfaring med hjemmesiden eller produktet. Det gør testen mere repræsentativ for den endelige målgruppe.

Ulemper ved en gangstertest

Selvom gangstertesten har en række fordele, er der også nogle ulemper, som det er vigtigt at være opmærksom på:

 • Kan ikke teste alle målgrupper: Gangstertesten kan kun teste en begrænset gruppe af frivillige testpersoner, hvilket kan gøre resultaterne mindre repræsentative for den endelige målgruppe.
 • Kan give subjektive resultater: Da gangstertesten bygger på testpersonernes subjektive oplevelser, kan resultaterne være subjektive og påvirket af testpersonernes personlighed og forventninger.
 • Kan give mangelfulde resultater: Gangstertesten kan ikke dække alle områder af usability og brugervenlighed, og derfor kan resultaterne være mangelfulde. Det kan f.eks. være, at der er områder af hjemmesiden, som ikke bliver testet, eller at der ikke tages højde for alle typer af målgrupper.

Der er dog nogle ting, du kan gøre for at forbedre resultaterne af din gangstertest:

 • Vælg repræsentative testpersoner: Det er vigtigt, at du vælger testpersoner, der repræsenterer din målgruppe så godt som muligt. Det kan f.eks. være ved at vælge testpersoner i samme aldersgruppe, køn og geografiske område som din målgruppe.
 • Udarbejd relevante opgaver: Det er vigtigt, at du udarbejder opgaver, der er relevante for hjemmesidens formål og målgruppe. Opgaverne bør tænkes ind i en sammenhæng, så testpersonerne får en forståelse af, hvad hjemmesiden går ud på.
 • Brug en observatør: Det er en god idé at have en observatør med til testen, som kan notere sig, hvilke problemer og udfordringer testpersonerne støder på. På den måde får du en mere præcis og detaljeret rapport over resultaterne.
 • Gennemfør flere gangstertests: For at få et mere dækkende billede af usability og brugervenlighed på hjemmesiden, kan det være en god idé at gennemføre flere gangstertests med forskellige testpersoner. På den måde kan du få et bredere udsnit af resultater og dermed et mere dækkende billede af hjemmesidens usability og brugervenlighed.

Konklusion

En gangstertest er en nem og effektiv måde at teste usability og brugervenlighed på en hjemmeside. Den er nem at gennemføre, hurtig og billig, og den giver reelle resultater fra testpersoner, der ikke har nogen forudgående erfaring med hjemmesiden eller produktet.

Der er dog også nogle ulemper ved gangstertesten, såsom at den kun kan teste en begrænset gruppe af testpersoner og at resultaterne kan være subjektive og mangelfulde. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på disse ulemper, når du gennemfører en gangstertest, og at du tager dem med i dine overvejelser, når du analyserer resultaterne.

Med de rette forholdsregler kan en gangstertest dog være en nem og effektiv måde at forbedre usability og brugervenlighed på din hjemmeside. Ved at vælge repræsentative testpersoner, udarbejde relevante opgaver, bruge en observatør og gennemføre flere gangstertests, kan du sikre, at du får så dækkende og pålidelige resultater som muligt.

Så hvis du vil forbedre usability og brugervenlighed på din hjemmeside, kan det være en god idé at overveje en gangstertest. Det kan være en nem og effektiv måde at identificere problemer og forbedre hjemmesiden, så den bliver nemmere at bruge og mere brugervenlig for dine besøgende.

Læs også:

Design Thinking: Lær at tænke som en designer

Design Thinking: Lær at tænke som en designer

Design thinking er både en ideologi og en proces, der handler om at løse komplekse problemer på en meget brugercentreret måde. Hvad er design thinking? Design thinkinger en tilgang, der bruges til praktisk og kreativ problemløsning. Den er i høj grad baseret på de...

SWOT analyse: Sådan bruger du modellen

SWOT analyse: Sådan bruger du modellen

SWOT-analyse er en metode, der bruges til at vurdere en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette kan hjælpe virksomheden med at identificere interne og eksterne faktorer, der påvirker dens succes, og finde ud af, hvordan man kan udnytte disse...

Gestaltlovene: Vigtige principper i design

Gestaltlovene: Vigtige principper i design

Hvad er Gestaltlovene? Kig på den animerede Gif nedenunder. Hvad ser du? Du skulle gerne se en dalmatiner der raskt lunter af sted – men i virkeligheden består animationen blot af nogle prikker der bevæger sig. Dette er bare ét eksempel på hvordan vores hjerner...